Wat betekenen de verbeteringen in de aanbestedingswet voor uw elektronische aanbesteding

De Tweede Kamer heeft dan uiteindelijk gestemd over de amendementen en de moties bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet. Van de 9 ingediende moties heeft de Tweede Kamer alleen die over TenderNed verworpen.¬†Over het gehele wetsvoorstel is dinsdagmiddag 14 februari gestemd en de gewijzigde aanbestedingswet is goedgekeurd. ¬†   Teleurstellend dat de motie over TenderNed is verworpen…