Digitale handtekening, bezint eer ge begint

Bij elektronische aanbestedingen is een digitale handtekening of zelfs een gekwalificeerde digitale handtekening is in de meeste gevallen niet nodig. Een gescande handtekening op een deel van de documenten uit een aanbesteding is voldoende. U kunt als aanbestedende dienst de inschrijvers erg helpen door duidelijk aan te geven welke documenten ondertekend moeten worden. Jacobien Muntz-Beekhuis…