Wat is een aanbesteding precies?

Een aanbesteding is een procedure waar een opdrachtgever leveranciers vraagt een offerte aan te leveren voor een levering, dienst of werk. Dit kan heel eenvoudig door direct één of een aantal leveranciers rechtsreeks aan te schrijven om een offerte aan te leveren. Dit heet een onderhandse procedure.

Het kan ook via een publieke aanbesteding. Dan kondigt de opdrachtgever voor de gehele markt aan dat hij een opdracht wil laten uitvoeren.

 

Aanbesteding door aanbestedingsplichtige organisaties

Overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen zijn verplicht opdrachten middels aanbestedingsprocedures conform de aanbestedingswet in de markt te zetten. Een organisatie die zich moet houden aan de aanbestedingswet heet een aanbestedende dienst.

 

Aanbesteding door private onderneming

Private ondernemingen zijn niet gebonden aan de aanbestedingswet en zijn vrij hun eigen procedures te bepalen. In de private sector wordt ook meestal niet over aanbesteding maar over tender of offerte traject gesproken.

 

Europees aanbesteden

Een aanbestedende dienst is volgens de wet verplicht de aanbesteding openbaar in Europa kenbaar te maken boven bepaalde opdrachtwaarden, de zogenaamde drempelwaarden. De drempelwaarde is afhankelijk van het type aanbestedende dienst en of de aanbesteding een levering, dienst of werk betreft. Het Europees aankondigen van een opdracht wordt gedaan in het Publicatieblad van de Europese Unie. In Nederland dienen Europese aankondigingen verplicht elektronisch via TenderNed, het aankondigingenplatform van de Nederlandse overheid, aangekondigd te worden. TenderNed stuurt de aankondiging elektronisch door naar het Europese aankondigingenplatform Tenders Electronic Daily (TED).

CTM ondersteunt alle type aanbestedingen

Wilt u weten hoe CTM al uw aanbestedingen kan automatiseren van aankondiging tot gunning? Neem dan vandaag nog contact op!