Een tender is de Engelse benaming voor aanbesteding. Tendering betekent aanbesteden. Een aanbesteding is een procedure waar een opdrachtgever leveranciers vraagt een offerte aan te leveren voor een levering, dienst of werk. Dit kan heel eenvoudig door direct één of een aantal leveranciers rechtsreeks aan te schrijven om een offerte aan te leveren. Dit heet een onderhandse procedure.