Hulp bij inschrijven

U kunt toetreden tot de Open House en uw interesse kenbaar maken voor het perceel/de percelen van uw keuze. Voor toetreding tot de Open House verwijzen wij u naar het toegevoegde Selectieleidraad. Om in aanmerking te komen voor toetreding tot de Open House dient u uw uittreksel KvK, het ingevulde UEA en de bijlage Akkoordverklaring te uploaden. Na positieve beoordeling van uw verzoek tot toetreding tot de Open House komt u vervolgens in aanmerking om u in te schrijven op de raamovereenkomst in het perceel/ de percelen of voor eventuele toekomstige overheidsopdrachten.

 

Klik hier voor extra informatie over inschrijven

Inhoudelijke vragen:

Inhoudelijke vragen over de Open House dient u aan de inkopende organisatie zelf te stellen. Deze kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Technische vragen:

Voor technische vragen en ondersteuning bij het CTM-platform kunt u bij onze helpdesk terecht.

Overige marktplaatsen inhuur / DAS: