CTM en Mercell gaan Europa veroveren

In 2019 is het Zweedse EU-Supply, de ontwikkelaar van het CTM-platform, overgenomen door het Noorse Mercell. Deze week werd bekend dat Mercell een beursgang gaat maken om de ambitieuze groeistrategie te realiseren. “We hebben een positie bereikt waarin we een leider zijn in ons gebied in de Scandinavische regio. We zien dat er voor ons…

Lees verder!

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

De handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop is recent gepubliceerd. Dit is een handreiking die door de werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is opgesteld. Doel van deze handreiking is om aan beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers Jeugd en Wmo handvatten te geven gericht op het inkopen van kwaliteit.

Lees verder!