Motie: TenderNed niet meer gratis

Blij verrast waren wij toen we hoorde van de motie die is ingediend door D66 (Verhoeven). Ook Verhoeven is van mening dat TenderNed gratis in de markt zetten, een product dat door private initiatieven sinds 10 jaar al wordt aangeboden, oneerlijke concurrentie oplevert. ┬áIn eerste instantie wilde hij TenderNed helemaal stopzetten, maar heeft nu de…